نمایش 1 - 1 از 1
معصومه موسوی ,http://malayeriha.ir یادداشت/معصومه موسوی در این گوشه از سرزمین کهن ایران هر نفس مردمانش جلوه هنرمندی است که بر پیکر خشک و بی جان چوب تصویر جمال هستی بخش می آفرینند و جان مردان و زنانش به هنر آمیخته است. 05/22/1398 - 19:58
اشتراک در معصومه موسوی