نمایش 1 - 1 از 1
وام نماینده برای اقوام "نماینده‌ای که برای ورود به مجلس میلیاردی هزینه کرد، در یک روز ۱۲۰ و چند میلیارد تومان برای چند نفر از اقوام خود وام گرفت". 06/24/1398 - 22:34
اشتراک در وام نماینده برای اقوام