نمایش 1 - 1 از 1
مدیر توزیع برق ملایر: رضا شیردره گفت: با توجه به اینکه این هفته دراوج پیک مصرف برق در شهرستان قرار داریم از مشترکین تقاضا می شود در مصرف برق صرفه جویی کنند. 04/30/1399 - 08:11
اشتراک در رضا شیردره