نمایش 1 - 1 از 1
همایش شیر خوارگان حسینی در ملایر همزمان با سراسر نقاط جهان؛ مادران ملایری همراه با نوزادان خود همزمان با روز جهانی حضرت علی اصغر (علیه السلام) و سراسر کشور به عزاداری پرداختند. 08/09/1393 - 20:28
اشتراک در تکیه حضرت ابوالفضل