نمایش 1 - 2 از 2
در ایران اسلامی برخی شهرهای از نظرهای مختلف، جالب توجه هستند و شاید بشود عنوان «تنها شهر بدون چراغ قرمز» ایران را به کلات داد. 01/25/1394 - 22:23
چراغ قرمزی که قرمز نمی‌شود در سه راه مطهری؛ چند وقتی است که چراغ قرمزهای ملایر با مشکل موجه شده و باعث سردرگمی رانندگان گشته اند. 09/20/1393 - 09:31
اشتراک در چراغ قرمز