نمایش 1 - 4 از 4
مدیر توزیع برق ملایر: رضا شیردره گفت: با توجه به اینکه این هفته دراوج پیک مصرف برق در شهرستان قرار داریم از مشترکین تقاضا می شود در مصرف برق صرفه جویی کنند. 04/30/1399 - 08:11
مدیر توزیع برق ملایر: قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق ملایر گفت: از مدیران ادارات در خواست شده مصرف برق در ادارات را مدیریت کنند. 04/04/1399 - 08:29
منابع ملی صبوری گفت: میزان مصرف برق در بخش غیر مولد و رفاهی سه برابر میانگین جهانی است. 08/13/1396 - 15:32
چیت چیان: وزیر نیرو گفت: چهارشنبه هفته گذشته میزان مصرف برق به 52695 مگابایت رسید که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است. 05/03/1395 - 15:01
اشتراک در مصرف برق