نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

18. آذر 1393 - 20:35   |   کد مطلب: 14646
معاون اول رئیس جمهور و هئیت همراه در سفر یک روزه به ملایر دو طرح را افتتاح کرده و یک مراسم کلنگ زنی داشتند.

 به گزارش پایگاه خبری ملایری‌ها، معاون اول رئیس جمهور با هئیت همراه در سفر خود به شهرستان ملایر کارخانه فرو سیلیس و بافتسان را افتتاح کرد.

دراین سفر یک روزه طرح توسعه شرکت بافتسان نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ زنی شد.

عکس از محمد گل محمدی

سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر
سفر معاون اول رئیس جمهور و همراهان به ملایر در قاب تصویر

دیدگاه شما

آخرین اخبار