نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

24. خرداد 1401 - 14:20   |   کد مطلب: 31140
داره اوقاف و امورخیریه شهرستان ملایر برابرمجوز شماره 746545/1400مورخ 26/08/1400 معاونت محترم بهره وری اقتصادی موقوفات در نظر دارد حقوق اعیانی 25 قطعه زمین مسکونی مربوط به موقوفه سیف الدوله واقع درملایر، شهرک ولیعصر، بلوک J و B ،c را از طریق آگهی مزایده واگذار نماید.

به گزارش ملایری‌ها؛ با توجه به اينكه اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ملایر برابرمجوز شماره 746545/1400مورخ 26/08/1400 معاونت محترم بهره وری اقتصادی موقوفات در نظر دارد حقوق اعیانی 25 قطعه زمین مسکونی مربوط به موقوفه سیف الدوله واقع درملایر، شهرک ولیعصر، بلوک J و B ،c را از طریق آگهی مزایده واگذار نماید، بدینوسیله لیست قطعات موردنظر با قیمت کارشناسی شده بشرح ذیل اعلام می گردد لذا متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/03/1401 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 به غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد اجارات اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ملایرواقع دربلوارشهید بهشتی جنب دریاچه کوثر مراجعه ویاجهت کسب اطلاعات بیشتراز شرایط مزایده با شماره تلفن های33345560و33345510تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده
1-پيشنهاد دهنده(متقاضي)مي بايست مبلغ 10% قیمت کل پایه کارشناسی شده را جهت شرکت در مزایده بحساب موقوفه سیف الدوله واریز و فیش مربوطه را ضميمه برگ پيشنهاد قیمت چاپی مخصوص همراه با فتوکپی کارت ملی در پاكت لاك و مهر شده قرارداده و تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 به دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه ملایر تحويل و رسيد دريافت نمايد .
2- برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت 7روزکاری  پس از برگزاری کمیسیون مزایده ضمن تحویل کلیه اسناد و مدارک جهت عقد قرارداداجاره نسب به پرداخت کل قیمت پیشنهادی و هزینه های متعلقه اقدام نمايد در غیراینصورت پس از انقضای مهلت فوق درصورت انصراف یا عدم حضور برنده مزایده ضمن ضبط سپرده وی ، از نفر دوم به منظور تنظیم قرارداد دعوت خواهدشد و این موضوع درصورت تکرار به همین منوال به نفرات بعدی (تا نفرسوم ) تسری خواهد داشت. لازم بذکراست بامتقاضیان درصورتی تنظیم قرارداد اجاره خواهد شد که  مبلغ پیشنهادی ایشان  بالاتر ازقیمت کارشناسی شده  باشند.
3-چنانچه شرکت کننده درمزایده بیش ازیک پیشنهاد بنام خود برای یک رقبه داده باشد،ضمن اینکه تمامی پیشنهادات وی باطل خواهدشد،سپرده وی نیزبنفع موقوفه ضبط خواهدگردید.
4- پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه از قبيل نشر آگهي(روزنامه ، چاپ و نصب بنر)، كارشناسي  و... با برنده مزايده خواهد بود .
5-اداره اوقاف و امورخيريه پس از اعلام اسامی برندگان  با در نظر گرفتن بند 2 مزایده نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام خواهد نمود ضمناً کلیه هزینه های دارایی، شهرداری، اوقاف ، آماده سازی ، جواز ساخت ،تشریفات نقل و انتقال و ... بعهده  برنده مزایده خواهد بود .
6- متقاضيان مي بايست پس از بازدید و رویت کامل و با علم و اطلاع از اوضاع و احوال محل ، موقعيت قطعات  مورد تقاضا و وضع موجود  نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند لذا داوطلبان از  زمان شروع مزایده  11/03/1401 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 01/04/1401  می توانند روزهای زوج در محل حاضر و به اتفاق نماينده اوقاف از املاک مورد آگهي بازديد نمايند.
7- افراد ممنوع المعامله ونیز افرادیکه عدم اهلیت ایشان احرازگردد حق شركت درآگهي مزايده را ندارند ودرصورت شركت به تقاضاي آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-برگ پیشنهاد قیمت باید بصورت خوانا،دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل گردد لذا به پيشنهادهاي مخدوش ، مبهم و يا فاقد فيش پرداختي ، فیش پرداختی کمتر از میزان مقرر و يا تقاضاهايی که بعد از انقضاء  موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9-متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خودرا به ازای هرمترمربع در برگ پیشنهاد قیمت  اعلام نمایند لذا چنانچه پس ازاعلام اداره ثبت یاشهرداری مساحت قطعات تغییری داشته باشد برنده مزایده موظف است براساس مساحت تایید شده توسط دستگاههای مربوطه مبلغ پذیره را پرداخت نماید.
10-كميسيون مزايده فوق رأس ساعت 11صبح  روز پنجشنبه مورخ 02/04/1401 در محل اداره برگزار خواهد شد .
11-  کمیسیون مزایده در رد يا قبول هريك از پيشنهادات رسيده مختار است.بديهي است ارائه پيشنهادات متقاضي به منزله قبول اختيار و تكليف دستگاه مزايده گذار نخواهد بود.

 

برای مشاهده متن آگهی می توانید به اینجا مراجعه کنید

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها