نمایش 1 - 3 از 3
مدیر کمیته امداد امام خمینی ملایر خبر داد : تیمور کرمی مقدم گفت: سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان زکات در ملایر جمع آوری شد. 03/24/1399 - 08:22
مدیرکمیته امداد ملایر: مدیر کمیته امداد امام خمینی ملایر از جمع‌آوری بیش از ۲ میلیارد تومان زکات طی سال گذشته در ملایر خبر داد. 03/17/1399 - 08:09
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) ملایر از جذب حامی در هفته اکرام و ایتام خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ یتیم و یا از طرح محسنین زیر پوشش کمیته امداد هستند. 02/19/1399 - 21:43
اشتراک در تیمور کرمی مقدم