نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل دفتر شوراهای استانداری: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان از امضای حکم شش شهردار در این استان خبر داد و گفت: مدارک پنج شهردار معرفی شده، برای ما احراز نشد و نتوانستیم آن‌ها را تأیید کنیم. 06/21/1400 - 10:28
اشتراک در شهردار سامن