نمایش 1 - 1 از 1
ملایری‌ها گزارش می‌دهد؛ با توجه به کاهش شدید آب کشاورزی و مرغوبیت خاک ملایر زعفران می‌تواند یکی از جایگزین‌‎های مناسب در کشاورزی قرار بگیرد 10/29/1393 - 17:40
اشتراک در کشت کم آب