نمایش 1 - 4 از 4
مدیر کمیته امداد امام خمینی ملایر خبر داد : تیمور کرمی مقدم گفت: سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان زکات در ملایر جمع آوری شد. 03/24/1399 - 08:22
مدیرکمیته امداد ملایر: مدیر کمیته امداد امام خمینی ملایر از جمع‌آوری بیش از ۲ میلیارد تومان زکات طی سال گذشته در ملایر خبر داد. 03/17/1399 - 08:09
مدیر کمیته امداد ملایر خبر داد؛ مدیر کمیته امداد امام خمينی ملاير گفت: در سال جاری یک‌ میلیارد تومان زکات در این شهرستان جمع آموری شده است. 11/08/1397 - 20:11
مدیرکیمته امداد ملایر؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر گفت: در سال 93 از 89 روستا و شهرهای شهرستان ملایر بیش از 36 میلیارد و 320 میلیون ریال زکات جمع آوری شده است. 01/30/1394 - 18:08
اشتراک در زکات