نمایش 1 - 2 از 2
نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی محور شرقی الرمادی استان الانبار موفق شدند کنترل محور دفاعی عناصر تروریستی در منطقه «حصیبه» در شرق الرمادی را در دست بگیرند. 05/27/1394 - 00:56
نیروهای ارتش عراق و نیروهای مردمی در نزدیکی شهر الرمادی به مردمی که از ترس داعش به بیرون شهر گریخته اند یاری می‌رسانند. 02/30/1394 - 18:14
اشتراک در الرمادی