نمایش 1 - 2 از 2
نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی محور شرقی الرمادی استان الانبار موفق شدند کنترل محور دفاعی عناصر تروریستی در منطقه «حصیبه» در شرق الرمادی را در دست بگیرند. 05/27/1394 - 00:56
اشتراک در الانبار