نمایش 1 - 4 از 4
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر از ثبت اولین وقف در ملایر در سال جاری خبر داد و گفت: این موقوفه شامل یک باب منزل مسکونی به ارزش ۲ میلیارد تومان است. 04/26/1399 - 08:17
رئیس اداره اوقاف ملایر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر گفت: وقف در اقتصاد مقاومتی نیز دارای جایگاه خاصی بوده و بسیاری از نیازمندی‌های علمی می تواند در قالب وقف و اجرای اقتصاد مقاومتی برطرف شود. 11/19/1394 - 10:51
رئیس اوقاف ملایر خبر داد؛ رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر گفت: همزمان با هفته وقف هشت واحد مسکونی به زوج های جوان تحویل داده شد. 09/23/1394 - 15:13
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر خبر داد: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر گفت: واقف خیر اندیش ملایری احمد جوهری زمین کشاوزی خود را برای خرید کمک هزینه خرید جهیزیه وقف کرده است. 04/08/1394 - 13:02
اشتراک در وقف