نمایش 1 - 2 از 2
این روزها و با افزایش ساخت ‌و ساز ساختمان بستن پیاده‌رو ها و خیابان‌ها به یکی از چالش‌های مردم تبدیل‌شده است. 03/26/1399 - 08:12
صنعت ساخت‌و‌ساز در افغانستان در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته اما هنوز هم شمار زیادی از مردم در ولایت «بامیان» در وضعیت نامطلوبی زندگی می‌کنند. 05/07/1394 - 06:39
اشتراک در ساخت و ساز