نمایش 1 - 1 از 1
نوبخت: سخنگوی دولت در واکنش به کمک مالی یک مفسد اقتصادی به حزب اعتدال و توسعه گفت: کل جریان مالی حزب کاملا شفاف و مشخص است و این صحبت‌های اخیر مربوط به 10 سال پیش است که اکنون مطرح می‌شود. 12/04/1394 - 19:39
اشتراک در حزب اعتدال و توسعه