نمایش 1 - 3 از 3
مدیر جهاد کشاورزی ملایر از آغاز برداشت گندم از اراضی ملایر از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: عملکرد تولید گندم آبی در هر هکتار ۴.۵ تن و گندم دیم نیز حدود دو تن است. 04/12/1399 - 08:10
رئیس منابع طبیعی شهرستان ملایر: رئیس منابع طبیعی شهرستان ملایر از سوخته شدن ۲۰ هکتار از مراتع طبیعی روستای «نهندر» بخش زند در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: آتش‌سوزی در ظرف ۴ ساعت خاموش شد. 05/10/1395 - 07:56
رئیس اداره منابع طبیعی ملایر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملایر گفت: در هفته منابع طبیعی 15 هزار نهال از گونه های متنوع در سطح شهرستان ملایر توزیع خواهدشد و با توجه به تعدد درخواست‌ها این تعداد با اخذ مجوز به 30 هزار اصله نهال افزایش خواهد یافت. 12/16/1394 - 13:27
اشتراک در علی مروت امیری