نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

18. خرداد 1400 - 8:45   |   کد مطلب: 29661
لیست نهایی نامزدهای شورای اسلامی شهر ملایر اعلام شد؛
رقابت ۱۱۲ نفر برای ۷ صندلی شورای شهر ملایر+اسامی
اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر ملایر اعلام شد.

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ملاير مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28 خرداد 1400 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ملاير به شرح زير مي باشد:

 

- 1 آقاي محمدمهدي احمدبيگي فرزند رسول كد نامزد 124
- 2 آقاي حامد احمدوند فرزند احمدحسين كد نامزد 125
- 3 آقاي رضا احمدوند فرزند محمد كد نامزد 126
- 4 آقاي مسعود احمدوند فرزند يوسف كد نامزد 127
- 5 آقاي محمدرضا آخوندي فرزند اكبر كد نامزد 128
- 6 آقاي اميد اسمعيل بيكي فرزند الله محمد كد نامزد 129
- 7 آقاي فرهاد اسمعيلي فرزند خدارحم كد نامزد 141
- 8 آقاي محمود آصفي فرزند مسعود كد نامزد 142
- 9 آقاي سعيد آقائي فرزند عبداله كد نامزد 145
- 10 آقاي علي امامي فر فرزند عسگر كد نامزد 146
- 11 خانم شيماء اميني فرزند هيبت الله كد نامزد 147
- 12 خانم ميترا بابائي توسكي فرزند غلامرضا كد نامزد 148
- 13 آقاي مسعود باقري فرزند محمد كد نامزد 149
- 14 آقاي همايون بداغي مشهور به - فرزند منوچهر كد نامزد 151
- 15 آقاي حامد بلوري فر فرزند محمد كد نامزد 154
- 16 آقاي حميد بهرامي فرزند بهمن كد نامزد 156
- 17 آقاي سعيد بهرامي خيرآبادي فرزند حسين كد نامزد 157
- 18 آقاي همايون پيرحياتي فرزند محمدحسن كد نامزد 159
- 19 آقاي حسام تاجوك فرزند فرهاد كد نامزد 161
- 20 آقاي حسين تقوي راد فرزند حبيب اله كد نامزد 165
- 21 آقاي محسن جانجان فرزند اله حسين كد نامزد 167
- 22 آقاي محسن جعفري فرزند متقي كد نامزد 168
- 23 آقاي ميثم جمشيدي فرزند محمود كد نامزد 171
- 24 خانم فرشته جوادي فرزند علي كد نامزد 172
- 25 آقاي عباس جوكار مشهور به - فرزند امامقلي كد نامزد 174
- 26 آقاي غلامرضا چگني مشهور به رضا چگنى فرزند بهرام كد نامزد 175
- 27 آقاي مهدي چگني فرزند علي كد نامزد 176
- 28 آقاي احمد چهاردولي فرزند حسين مراد كد نامزد 178
- 29 آقاي امين چهاردولي فرزند نورخدا كد نامزد 179
- 30 آقاي حامد چهاردولي فرزند جعفر كد نامزد 181
- 31 آقاي علي چهاردولي فرزند امين اله كد نامزد 182
- 32 آقاي محمد چهاردولي فرزند صحبت اله كد نامزد 184
- 33 آقاي مجيد حاجي علي اكبري فرزند كريم كد نامزد 185
- 34 آقاي امين حبيبي آورزمان فرزند علي جعفر كد نامزد 186
- 35 آقاي سيدرضا حسيني فرزند سيدمجتبي كد نامزد 187
- 36 آقاي مجيد حسيني فرزند هاشم كد نامزد 189
- 37 آقاي اسماعيل حمزه لوئي مشهور به ياسر حمزه لوئى فرزند حسين كد نامزد 191
- 38 آقاي مهدي داداشي زريني فرزند نورعلي كد نامزد 192
- 39 آقاي ميثم دادگر فرزند محمدرضا كد نامزد 194
- 40 آقاي رضا دماوندي فرزند ولي محمد كد نامزد 195
- 41 آقاي محمود ذوالفقاري فر فرزند محمدمراد كد نامزد 196
- 42 آقاي ميثم رحيمي فرزند ماشاءاله كد نامزد 197
- 43 آقاي يوسف رحيمي فرزند ولي مراد كد نامزد 198
- 44 آقاي علي رسولي جوكار فرزند حسين كد نامزد 212
- 45 آقاي علي رضا رضائي مشهور به على رضايى فرزند محمدحسين كد نامزد 214
- 46 آقاي مظاهر روزبهاني فرزند محمد كد نامزد 215
- 47 خانم زاهده روستائي تله جردي فرزند قربان كد نامزد 216
- 48 خانم مهين روستائي مهدي خاني فرزند بهزاد كد نامزد 218
- 49 آقاي رضا زندعيسي خاني فرزند مرادحسين كد نامزد 241
- 50 آقاي مهدي زندعيسي خاني فرزند مرادحسين كد نامزد 242
- 51 آقاي اسمعيل زنگنه بيغش فرزند عنايت اله كد نامزد 245
- 52 آقاي جواد زهره وند فرزند غلام حسن كد نامزد 246
- 53 آقاي حميد زهره وند فرزند اسمعلي كد نامزد 247
- 54 آقاي سلمان زهره وند فرزند ابوالقاسم كد نامزد 248
- 55 آقاي داريوش زهره وندي فرزند علي اكبر كد نامزد 249
- 56 آقاي فرزاد زهره وندي فرزند حيدر كد نامزد 251
- 57 آقاي علي سبزي ني فرزند محبعلي كد نامزد 252
- 58 آقاي اميرمحمد سليماني فرزند سعيد كد نامزد 257
- 59 خانم مرضيه شافعي فرزند نبي كد نامزد 258
- 60 آقاي عليرضا شاملو فرزند فريدون كد نامزد 259
- 61 خانم افسانه شريفي فرزند فضلعلي كد نامزد 261
- 62 آقاي مهدي شكري فرزند ابراهيم كد نامزد 262
- 63 آقاي حامد شهبازي فرزند رضا كد نامزد 264
- 64 آقاي عباس شهيدي فر فرزند داود كد نامزد 265
- 65 آقاي محمد شيخعلي فرزند محمدحسين كد نامزد 267
- 66 آقاي جابر شيرين آبادي فرزند علي حسين كد نامزد 268
- 67 آقاي حمزه صارمي فرزند نظامعلي كد نامزد 269
- 68 آقاي رضا صفرخانيان فرزند ابوتراب كد نامزد 271
- 69 آقاي اسمعيل صفوي زاده فرزند محمود كد نامزد 272
- 70 خانم معصومه طاهري فرزند حسين كد نامزد 274
- 71 آقاي امير عابديني مشهور به امير عابدي فرزند اسدالله كد نامزد 275
- 72 آقاي وحيد عباسي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 276
- 73 خانم مرجانه عبدالملكي فرزند حبيب اله كد نامزد 279
- 74 آقاي احمد عزيزي فرزند روح الله كد نامزد 281
- 75 خانم مريم عليزاده فرزند حسن كد نامزد 284
- 76 آقاي امير عمارت كار فرزند فريدون كد نامزد 285
- 77 آقاي محمد غفاري فرزند قاسم كد نامزد 286
- 78 آقاي حسين غياثوند فرزند ناصر كد نامزد 287
- 79 آقاي مرتضي غياثوند مشهور به - فرزند منصور كد نامزد 289
- 80 آقاي كاظم فتحعلياني فرزند رحمان كد نامزد 291
- 81 آقاي محمد فتحي مي آبادي مشهور به سرهنگ فتحى فرزند علي حيدر كد نامزد 292
- 82 آقاي مصطفي فراهاني مشهور به - فرزند عبدالمحمد كد نامزد 294
- 83 آقاي عباس فرجي فرزند حسن كد نامزد 295
- 84 خانم پگاه فرهاديان فرزند سعيد كد نامزد 296
- 85 آقاي محمدصادق فعلي فرزند محمدحسين كد نامزد 297
- 86 آقاي مهدي فيضي مشهور به مصطفى فيضى فرزند خدايار كد نامزد 298
- 87 خانم فاطمه قاسمي فرزند احمد كد نامزد 412
- 88 آقاي محمدرضا قزويني فرزند مهراب كد نامزد 414
- 89 خانم مريم قهري فرزند مسعود كد نامزد 415
- 90 آقاي مصطفي قهري صارمي فرزند احمد كد نامزد 416
- 91 آقاي فرهاد قياسوند فرزند علي كد نامزد 417
- 92 آقاي محسن كاشاني فرزند علي نقي كد نامزد 418
- 93 آقاي جاسم كوليوند فرزند عزت اله كد نامزد 419
- 94 آقاي جليل كولي وند فرزند سليمان كد نامزد 421
- 95 خانم طاهره كوليوند فرزند براعزيز كد نامزد 425
- 96 آقاي مرتضي كوليوند فرزند علي كد نامزد 426
- 97 آقاي فرج الله كوليوندسالوكي فرزند علي كد نامزد 427
- 98 خانم شادي كيارستمي فرزند عباس كد نامزد 428
- 99 آقاي ابراهيم مؤمني فرزند فتحعلي كد نامزد 451
- 100 آقاي علي محمد محمدي مشهور به على محمدي فرزند رسول كد نامزد 454
- 101 آقاي مجتبي محمدي فرزند مرتضي كد نامزد 456
- 102 خانم فائزه مظفري مشهور به مهسا مظفري فرزند علي اكبر كد نامزد 458
- 103 آقاي خيراله مقني ازندرياني فرزند شكراله كد نامزد 459
- 104 آقاي مهدي ملكي فرزند علي كوثر كد نامزد 462
- 105 آقاي امين نوروزي فرزند غلامحسن كد نامزد 467
- 106 آقاي احمد هاشمي فرزند مراد كد نامزد 468
- 107 آقاي مجيد هاشمي فرزند علي داد كد نامزد 469
- 108 آقاي مهدي همتي فرزند محمود كد نامزد 471
- 109 آقاي وحيد ونائي فرزند امام وردي كد نامزد 472
- 110 آقاي رضا يارمحمدتوسكي فرزند ايرج كد نامزد 474
- 111 خانم فرزانه ياري فرزند عسكر كد نامزد 475
- 112 آقاي مجتبي ياري فرزند رضا كد نامزد 476
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي
تعداد حداكثر 7 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ملاير در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
قدرت الله ولدي فرماندار شهرستان ملاير

دیدگاه شما

آخرین اخبار