نمایش 1 - 4 از 4
مدیرعامل شرکت یاقوت سرخ خبر داد؛ مدیرعامل شرکت یاقوت سرخ گفت: در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و باهدف استفاده از تجربیات زعفران کاران استان همدان نخستین گردهمایی زعفران‌کاران استان همدان در ملایر برگزار می‌شود. 06/09/1395 - 08:23
یادداشت/مجتبی طاهری گل محمدی را به عنوان گل ملی ایران و سلطان گل های جهان می شناسند و با توجه به این که به گلاب آن لقب طلای مایع می دهند این گل یکی از ثروت سازترین گل های جهان است. 05/21/1395 - 08:35
یادداشت/مجتبی طاهری گل محمدی را به عنوان گل ملی ایران و سلطان گل های جهان می شناسند و با توجه به این که به گلاب آن لقب طلای مایع می دهند این گل یکی از ثروت سازترین گل های جهان است. 05/10/1395 - 08:06
ملایری‌ها گزارش می‌دهد؛ با توجه به کاهش شدید آب کشاورزی و مرغوبیت خاک ملایر زعفران می‌تواند یکی از جایگزین‌‎های مناسب در کشاورزی قرار بگیرد 10/29/1393 - 17:40
اشتراک در یاقوت سرخ